بنیاد Egolt به جمع حامیان دومین سمینار جوملا در ایران پیوست