اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان به جمع حامیان دومین سمینار جوملا در ایران پیوست