جوملاJoomla day

JoomlaDay Iran - Kerman - 15 November 2012

سمینار جوملا

همزمان با روز جوملا در ایران - کرمان، ۲۵ آبان ۱۳۹۱

محورهای عمومی سمینار شامل (اما نه محدود به) موارد زیر هستند:

 • نقش جوملا در بسترسازی دولت الکترونیک
 • نقش جوملا در کارآفرینی
 • جوملا و نقش آن در گسترش رویکرد شهروند الکترونیک
 • نقش جوملا در تجارت و بانکداری الکترونیک
 • کاربردها و کارکردهای جوملا
 • چالش های حقوقی در استفاده و توسعه جوملا
 • الگوهای مدیریتی در توسعه جوملا
 • نقش جوملا در توسعه وب فارسی
 • امنیت و جوملا
 • استانداردهای وب و جوملا
 • مهندسی نرم افزار در جوملا
 • فرصت ها و تهدید ها در گسترش جوملا
 • فرهنگ اوپن سورس و رعایت کپی رایت
 • نقش جوملا فارسی در خدمت به فارسی زبانان
موضوع مرتبط: اهداف سمینار جوملا

ورود اعضا

اتاق بازرگانی و سنایع و معادن استان کرمان جوملا فارسی