زمانبندی اجرایی سمینار جوملا:

شروع ثبت نام :                        20 مرداد ماه 1391

پایان ثبت نام :                          22 آبان ماه 1391

پذیرش پیشنهاد سخنرانی:       1 مهر ماه 1391


برگزاری سمینار: پنجشنبه 25 آبان 1391 - کرمان

ساعت پذیرش: 7:30 الی 8:15 صبح

ساعت شروع: 8:15 صبح