محل برگزاری: کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ایران - نرسیده به 20 متری نادر  • ساعت شروع : 08:30 (صبح)
  • ساعت خاتمه : 19:00 (عصر)