فرودگاه بین المللی کرمان

  • تاکسی ویژه فرودگاه
  • خطوط اتوبوسرانی
  • ابتدا : فرودگاه – انتها : میدان آزادی

راه آهن کرمان

  • تاکسی خطی
  • ابتدا : راه آهن انتها : میدان آزادی
  • خطوط اتوبوسرانی
  • ابتدا : راه آهن انتها : میدان آزادی

پایانه مسافربری کرمان

  • تاکسی خطی
  • ابتدا : پایانه مسافربری انتها : میدان آزادی

 

سایت‌های مرتبط

راهنمای اصطلاحات: ابتدا به معنی شروع حرکت در مسیرهای مختلف می‌باشد و انتها به معنی پایان مسیر بوده و باید از مسیر جدید استفاده شود.